Εξειδίκευση στην Αυτοκινητοβιομηχανία

Ο χώρος της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελεί ένα περίπλοκο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις. Από τη παγκοσμιοποίηση και την οικονομική αβεβαιότητα για τις νέες τεχνολογίες και τις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, οι προκλήσεις αυτές συχνά εμποδίζουν την ανάπτυξη και τη κερδοφορία. Η επιτυχία στο χώρο αυτό απαιτεί άμεση ανταπόκριση σε νέες ευκαιρίες, αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους και εξάλειψη των ανεπαρκειών.

Την τελευταία δεκαετία, η incadea έχει συνεργαστεί με κορυφαίες εταιρείες στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας με σκοπό να ενδυναμώσουν την παρουσία τους στην αγορά χρησιμοποιώντας παγκόσμιας κλάσης τεχνολογίες. Εκτενής έρευνα και ανάλυση των αναγκών των πελατών μας, μας έδωσε την δυνατότητα να αντιλαμβανόμαστε σε βάθος τις ανάγκες της αγοράς.

Η γνώση της εταιρείας, ενσωματώνεται στις επιχειρησιακές λύσεις λογισμικού οι οποίες επιτρέπουν στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τα δίκτυα πωλήσεων τους, να βελτιστοποιήσουν και να εναρμονίσουν τις διαδικασίες τους, να μειώσουν τα κόστη τους και να αυξήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης. Σε μια εποχή που οι κατασκευαστές αυτοκινήτων εκλογικεύουν τα DMS (Dealer Management Systems) συστήματα τους, η incadea αναπτύσσεται δυναμικά προκειμένου οι λύσεις της να προσφέρουν:
 1. Ταχύτερη διείσδυση στην αγορά
 2. Μεγαλύτερη εστίαση στη διαχείριση πελατειακών σχέσεων και διαχείριση πληροφοριών
 3. Καταγραφή και διαχείριση δεδομένων για καλύτερη λήψη αποφάσεων

Στήριξη των κατασκευαστών αυτοκινήτων για επίτευξη υψηλών επιδόσεων

Προσπαθώντας να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη πίεση των ανταγωνιστών τους, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, επιδιώκουν να δυναμώσουν την θέση τους στην αγορά, ενισχύοντας τις σχέσεις τους με τους υφιστάμενους πελάτες και στοχεύοντας σε νέες αγορές. Η incadea έχει συνάψει μακροχρόνιες σχέσεις με αυτοκινητοβιομηχανίες, βοηθώντας τες να πετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους και να εφαρμόσουν τη στρατηγική τους.

Η incadea έχει συνάψει μακροχρόνιες πελατειακές σχέσεις με:


 • BMW Group: Η incadea είναι ένας εκ των δύο σε παγκόσμιο επίπεδο στρατηγικός DMS και CRM συνεργάτης, και εξυπηρετεί πάνω από 13.000 τελικούς χρήστες incadea σε 22 γεωγραφικές αγορές
 • Volkswagen: Η incadea είναι παγκόσμιος στρατηγικός συνεργάτης DMS, και εξυπηρετεί πάνω από 6.000 τελικούς χρήστες incadea σε 24 γεωγραφικές αγορές
 • OPEL: Η incadea είναι παγκόσμιος στρατηγικός DMS συνεργάτης , εξυπηρετώντας πάνω από 13.000 τελικούς χρήστες incadea σε 14 γεωγραφικές αγορές

  Βοηθώντας τους εμπόρους αυτοκινήτων να επιταχύνουν την επιχείρηση τους

  Σε ένα ισχυρό ανταγωνιστικό περιβάλλον, πάνω από 3.500 αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στον κόσμο βασίζονται στις λύσεις incadea για τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών. Η εμπειρία της incadea στον τομέα της αγοράς του αυτοκινήτου της επιτρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει ρόλους, οι οποίοι ανταποκρίνονται στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον των αντιπροσωπειών. Σήμερα είναι η λύση επιλογής των αντιπροσωπειών αυτοκινήτου για τη βελτίωση των λειτουργιών της λιανικής πώλησης και την αύξηση της αποδοτικότητας.

  Bασικοί λόγοι για τους οποίους οι πελάτες επιλέγουν incadea:

  1. Ηγετική θέση στην αγορά που δραστηριοποιούνται
  2. Γνώση της αγοράς
  3. Παγκόσμια Λύση με τοπική εμβέλεια
  4. Τεχνολογική Πλατφόρμα Παγκόσμιας κλάσης

   Η εμπειρία μας σε αριθμούς Μάθετε περισσότερα για την incadea
   • 4.000 αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
   • 100.000+ τελικοί χρήστες incadea
   • 100+ γεωγραφικές περιοχές
   • 21+ γλώσσες